Spørgsmål om energiruder

Energimærkede ruder anvendes næsten udelukkende i nybyggeri men oplever stor popularitet i forbindelse med udskiftning og renovering. Vi svarer her på nogle af de mest sædvanlige spørgsmål om energiruder.

Hvordan kan jeg være sikker

...på at jeg har fået energiruder?? Afstandsprofilet mellem de to glaslag i EnergiRuder er mærket permanent med rudens energiklasse, producentens licensnummer og produktionsdatoen. Din sikkerhed for, at du har fået det rigtige produkt. Kun ruder med denne mærkning er EnergiRuder.

 

Hvordan kan jeg vide

...at de energimæssige data producenterne oplyser, er rigtige? Producenter, der er tilsluttet energimærknings ordningen, har fået kontrolleret deres produkters energimæssige data. Produktionen overvåges løbende gennem uanmeldte kontrolbesøg ved Teknologisk Institut. 


Egenskaber om 5-10 år

Langtidsegenskaberne er prøvet, og de ændringer, der naturligt sker, er så små, at det ikke kan registreres, hverken på varmeregningen eller de komfortmæssige egenskaber.


Vil en A-mærket Energirude

...stadig være den bedste om fem år? Nej, alle produkter udvikles løbende. Det gælder også energimærkede ruder og vinduer.


EnergiRuders holdbarhed

EnergiRuder gennemgår den samme afprøvning som andre termoruder blandt andet for deres langtidsholdbarhed. For alle ruder gælder det dog, at de skal monteres rigtigt og at vindueskonstruktionen skal vedligeholdes og efterses med regelmæssige intervaller. (Se garantiordningerne på http://www.energiruder.dk


Er der farlige stoffer i energimærkede produkter

Nej, den gas, der er i energimærkede ruder, er ufarlig. Gasser, der er under mistanke for at påvirke ozonlaget, er forbudt i Energimærkningsordningen. Energimærkede vinduer indeholder heller ikke miljøfarlige stoffer, hvilket også gælder den imprægnering, nogle vinduer har gennemgået.


Er EnergiRuder mørkere end almindelige ruder

Lysgennemgangen i EnergiRuder er lidt mindre end i almindelige termoruder, og EnergiRuder kan virke mere spejlende end almindelige ruder. Udviklingen i Glasbranchen inden for dette område har imidlertid i høj grad afhjulpet disse problemer, således at EnergiRuder i dag kun fremstår med ganske lidt toning og spejling.


Er der problemer ved energimærkede produkter

EnergiRuder har på grund af deres gode isoleringsevner en lavere temperatur på det udvendige glas. Det kan forårsage, at denne rudetype ved særlige vejrforhold kan dugge på ydersiden. Dette forekommer specielt forår og efterår i forbindelse med en skyfri nattehimmel.


Koster energimærkede ruder mere

EnergiRuder er lidt dyrere i anskaffelse end almindelige termoruder. Men prisforskellen, via den markante besparelse på varmeregningen, vil være tjent hjem på få år.


Hvordan finansieres EnergiRudeudskiftning

Alle landets banker og sparekasser samt realkredit institutter er orienteret om fordele og økonomi ved EnergiRuder. De vil stille sig positive overfor eventuel henvendelse og rådgive bedst muligt.


Er Energiruder dækket af Glasindustriens garantiordning

Nej de ruder som Intergls sælger har ikke glasindustriens godkendelse, de har almindelig EU garant mod dug og fejl, så længe ruden er monteret efter forskrifterne. Energimærkningsordningen er en frivillig ordning. Termorudeproducenter som ikke er medlemmer af Glasindustrien (også udenlandske producenter) kan tilslutte sig ordningen. Kun Energiruder med Glasindustriens garantimærke i afstandsprofilet er dækket under garantien.

 
Produkter Produkter