Version 2.2.


1. Generelt

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Interglas ApS ("Interglas", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Interglas hjemmeside, www.interglas.dk ("Hjemmesiden").

1.3 Interglas er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Interglas kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

 
 

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

2.1. Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.

2.1.1. Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

 

2.2 Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden (eks. via en kontaktformular), indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget. Vi indsamler kun oplysninger som er relevante for at vi kan udføre den ydelse, som bliver efterspurgt.

2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

 

2.3 Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.

2.3.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.3. Modtagere af Personoplysninger

3.1 Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til PostNord, GLS eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.


3.2 Personoplysninger afgivet på www.interglas.dk så som dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives kun til:

3.2.1 Interglas interne afdelinger

3.2.2 Udvalgte og betroede tredjemænd, der benytter dine brugerdata til at yde en service, som gør det muligt at levere dine varer.

3.2.3 Forretningspartnere der skal hjælpe med at registrere og vedligeholde din brugerkonto.

3.2.4 Misbrugsregistre i henhold til gældende lov, såfremt der er tale om misbrug og svindel.

3.2.5 Forretningspartnere der:


3.2.5.1 
Indsamler besøgsstatistik:

(a) Google Analytics v/Google LLC. En kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

(b) Hotjar Ltd. En kopi af Hotjars GDPR commitment kan findes her: https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment

3.2.5.2
Yder services til retargeting:

(a) Facebook Inc. En kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

3.2.5.3 Kundeservice:

(a) Zendesk Inc. En kopi af Zendesk Inc.'s certificering kan findes her:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active

3.2.5.4 Indsamler kundeanmeldelser for at forbedre vores service:

(a) Trustpilot A/S. Link til Trustpilots persondatapolitik:
https://dk.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms

3.3 Personoplysninger som administreres i egne systemer lagres på servere i Danmark. I de tilfælde hvor personoplysninger opbevares og behandles af en tredjemand (databehandler), handler disse på vegne af Interglas og i henhold til Interglas persondatapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.4. Dine rettigheder

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.


4.2 Indsigtsretten

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til interglas@interglas.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være, for at sikre, at vi ikke overfører persondata til den forkerte person.

 

4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.4 Retten til sletning

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. 

4.6 Retten til dataportabilitet

11.4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til indsigelse

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

 

11.4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

11.4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig på vores Hjemmeside. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på interglas@interglas.dk.

 

11.4.9 Retten til at klage

11.4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 

5. Sletning af persondata

5.1 Interglas opbevarer kun persondata så længe der er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor. Du kan til enhver tid også selv slette dine cookies i din browser, eller alternativt gøre brug af Chromes incognito tilstand, hvis ikke du ønsker at acceptere vores cookies. Der findes også en række værktøjer til at fravælge sig cookies. Brug eksempelvis http://minecookies.org/fravalg/.

5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.6. Sikkerhed

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.


7. Kontaktoplysninger

7.1 Interglas ApS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:

 

Interglas ApS
Kornmarksvej 10
2605 Brøndby

Tlf. nr.: 21 21 63 63
E-mail: interglas@interglas.dk


 

8. Ændringer i Persondatapolitikken

8.1. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret herom på hjemmesiden.

 

 

Produkter Produkter